Nieuwsoverzicht

Verkiezingen GMR 2022 leerlinggeleding

Eerder plaatsten we al een bericht over verkiezingen voor de GMR, voor zowel leerlingen als ouders. Afgelopen woensdag was de sluitingsdatum en nu blijkt dat we nog een opening hebben voor een leerling. Daarom is de termijn voor de kandidaatstelling leerling verlengd.   Tijdpad Het nieuwe tijdpad voor de kandidaatstelling leerling is nu als volgt: Sluiting […]

Lees verder

Verkiezingen GMR 2022 ouder- en leerlinggeleding

Verkiezingsprocedure De zittingstermijn van de huidige raadsleden van de ouder en leerlinggeleding van de GMR eindigt en alle GMR-ouder en leerlingleden treden af. Dit betekent dat bij de verkiezingen twee (nieuwe) leden voor de oudergeleding en twee nieuwe leden voor de leerlinggeleding moeten worden verkozen. Eén ouderlid heeft zich verkiesbaar gesteld. De leerlingen hebben zich niet herkiesbaar […]

Lees verder

Sipke Saakstra neemt afscheid als directeur Dalton Dokkum, OSG Piter Jelles

Per 1 januari 2022 vindt er een wisseling in de directie van Dalton Dokkum, OSG Piter Jelles plaats. Sipke Saakstra gaat na 8 jaar directeurschap, in verband met zijn aanstaande pensionering, het stokje overdragen. Antje de Boer gaat met ingang van het nieuwe jaar invulling geven aan het directeurschap van de school. Sipke Saakstra is […]

Lees verder

Nieuwe quarantaineregel per 19 november van kracht

De door het kabinet op 12 november aangekondigde algemene maatregel dat alle huisgenoten bij een besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet, is op 19 november 2021 ingegaan. Het RIVM had meer tijd nodig om deze nieuwe maatregel uit te werken. Dat betekent dat vanaf nu bij een coronabesmetting alle huisgenoten […]

Lees verder

Eerste regionale kookwedstrijd praktijkscholen

Zeven duo’s van zeven verschillende Friese praktijkonderwijsscholen (o.a. De Brêge) namen deel aan de eerste kookwedstrijd ooit voor leerlingen van het praktijkonderwijs. Na een bloedstollend spannende wedstrijd kwam het tweetal van Singelland De Venen als winnaar uit de bus. Rode loper Als sterren werden de koppels ontvangen op Comenius Zamenhof. DJ Quinten zorgde voor de […]

Lees verder

Beleefdagen groot succes!

Deze week vonden de eerste Beleefdagen op de scholen van OSG Piter Jelles plaats. Wat zijn we blij dat we jullie weer mochten ontvangen en wat een enthousiaste groep 8 leerlingen hebben we gezien! Er zijn al een aantal foto’s gedeeld op social media en die foto’s delen we hier ook nog even. Ben jij […]

Lees verder

Vacatures ISK Leeuwarden – Help mee aan het verzorgen van onderwijs voor jongeren uit de noodopvang

De komende weken wordt de noodopvang in Leeuwarden voor 600 mensen ingericht. Gezinnen uit Syrië, Afghanistan en Turkije worden vanaf eind oktober opgevangen in de Friezenhal van het WTC Expo. De ISK van OSG Piter Jelles (onderdeel van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord) gaat het onderwijs verzorgen voor de jongeren van 12-18 jaar uit deze […]

Lees verder
Contact