18 januari 2019

De Brêge in de krant: Gezonde school

De Leeuwarder Courant heeft een groot artikel gewijd aan de Gezonde school. Dit gaat onder meer over De Brêge. Wij richten ons als gezonde school het meest op voeding. (Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan bewegen en een gezonde leefstijl.)

Een journalist heeft op straat ook leerlingen ondervraagd die boodschappen hadden gedaan voor koken. Deze enthousiaste jongens wilden best iets vertellen en gingen ook nog op de foto. Hartstikke leuk!

Het artikel is ook te vinden op onze Facebookpagina: facebook.com/DeBrege/

 

 

Contact