14 januari 2016

De Brêge tekent voor schone omgeving

In de komende twee jaar werkt De Brêge weer samen met de gemeente Leeuwarden aan een schone leefomgeving. Medewerkers en leerlingen van De Brêge doen mee aan de Grote Schoonmaakacties en de Snoeproutes in de wijk en aan het project Groene Soep. De Brêge coördineert ook de schoonmaakacties waarbij leerlingen van diverse scholen afval op straat opruimen.

Gezamenlijke aanpak
Op donderdag 17 december ondertekenden wethouder Harry van der Molen en Margreet Vogelzang van de gemeente Leeuwarden een samenwerkingsovereenkomst hierover met Wiebe Wieling, voorzitter van de College van Bestuur van Piter Jelles. Deze overeenkomst gaat over het gezamenlijk bestrijden van zwerfafval in en rond de school.
De Brêge en de gemeente Leeuwarden hebben al een succesvolle samenwerking van vier jaar achter de rug. Deze aanpak van zwerfafval wordt nu voortgezet voor een periode van twee jaar.171215JE9416

Contact