18 maart 2019

Docu-serie over Fries praktijkonderwijs

IK BIN PRO, een documentaireserie over praktijkonderwijs

In de provincie Friesland zijn circa 1.300 jongeren ingeschreven bij in totaal 7 scholen voor praktijkonderwijs. Deze scholen voor praktijkonderwijs gaan meedoen aan een televisieprogramma van Omrop Fryslân over het praktijkonderwijs. In de documentaireserie wordt een eerlijk en integer beeld van het praktijkonderwijs in Friesland neergezet.

In 14 afleveringen van circa 10 minuten wordt duidelijk gemaakt wat praktijkonderwijs is en voor wie. Er komen diverse onderwerpen aan bod, waaronder ambitie, eigenwaarde, arbeidstraining en zelfredzaamheid.

De filmopnames vinden plaats in 2019. De tv-serie wordt gemaakt door producent Vanderschaaf Film en vakkundige mensen op het gebied van camera, geluid, montage en vormgeving. Het kernteam van makers bestaat uit Murk van der Schaaf (producent en regisseur), Raynaud Ritsma (presentatie) en Jan Bensliman (camera).

De serie, die in het voorjaar van 2020 zal worden uitgezonden door Omrop Fryslân, gaat er hopelijk voor zorgen dat bedrijven zich er meer bewust van worden dat pro-jongeren een prachtige aanwinst voor hun eigen organisatie kunnen zijn.

Bedrijven die tot op heden geen weet hebben van de mogelijkheden van pro-jongeren of het nog niet aandurven om leerlingen uit het praktijkonderwijs in hun organisatie in te passen, krijgen nu een steuntje in de rug om hen juist wel een kans te bieden. Doelstelling van onze deelname aan de documentaireserie is dan ook meer bedrijven en organisaties zover te krijgen dat zij leerlingen uit het praktijkonderwijs een stage- of werkplek bieden en een samenwerkingsrelatie aangaan met een school in het praktijkonderwijs. Hierdoor ontstaat een betere aansluiting voor leerlingen uit het praktijkonderwijs tot de arbeidsmarkt of een ander vervolgtraject.

Een ander beoogd effect is dat leerlingen door deze documentaireserie meer zelfvertrouwen krijgen en zich bewuster worden van hun eigen krachten en kwaliteiten. Dit verhoogde zelfvertrouwen en zelfbewustzijn zorgt ervoor dat zij zelf ook meer kansen creëren en deze aangrijpen.

Met de documentaireserie ‘Ik bin PRO’ verwachten de scholen het praktijkonderwijs eerlijk en positief te profileren. De Friese samenleving heeft baat bij een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie. Daarom wordt de serie mede mogelijk gemaakt door een subsidiebijdrage uit het Kansenfonds van de Provincie Friesland. Zij steunen hiermee dat jongeren uit het praktijkonderwijs gemakkelijker aan werk kunnen komen.

Samenwerkingspartners:

Contact