23 juni 2016

LeerKracht: elke dag beetje beter

‘Elke dag een beetje beter’ is het motto van LeerKracht. Dit is een trainingsprogramma waarmee het team van De Brêge dit schooljaar heeft gewerkt. Samen kijken we hoe we het onderwijs op De Brêge nog beter en passender kunnen maken voor onze leerlingen.

Deze week was de feestelijke jaarafsluiting van LeerKracht bij ons op school. Collega’s van Bogerman, NHL en de deelnemende basisscholen kwamen hiervoor op bezoek. We bedanken Marjorie en Berrit (op de foto rechts op het podium) voor hun inspirerende begeleiding vanuit Stichting LeerKracht!

Contact