1 juni 2021

Officieel certificaat ‘Bewegen & Sport’ toegekend aan De Brêge

Op De Brêge is bewegen een middel voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en positiviteit

De Brêge, school voor Praktijkonderwijs van OSG Piter Jelles in Leeuwarden, heeft het themacertificaat ‘Bewegen & Sport’ behaald. Dit themacertificaat is onderdeel van het landelijke project ‘De Gezonde School’. Dit is een initiatief vanuit de overheid, waarbij verschillende landelijke partijen zijn betrokken, waaronder de GGD. In 2020 werd De Brêge officieel één van de gecertificeerde Gezonde Scholen van Nederland. In het afgelopen jaar is -naast gezonde gewoontes en gezonde voeding- extra aandacht gegeven aan bewegen en sport op De Brêge. De GGD heeft vanwege deze inzet en de mooie initiatieven van de school, besloten het themacertificaat ‘Bewegen & Sport’ toe te kennen.

De Brêge is al langere tijd bezig met het verbeteren van de sportieve leeromgeving. De sportsectie van de school voor Praktijkonderwijs (ook Schakelklas en 8+ Doeners) heeft hiervoor een uitdagend programma opgesteld voor de leerlingen. Er zijn structurele activiteiten, zoals extra sport in het rooster, sportdagen en – toernooien. Maar de school doet meer: zo wordt er tijdens lessen gewandeld volgens het idee van de Daily Mile en kunnen leerlingen die geen zwemdiploma hebben, meedoen aan diplomazwemmen. Ook de beweegmogelijkheden in school en op het plein zijn verbeterd.

De waarde van sport als middel voor ontwikkeling en leerprestaties
Docent Lichamelijke Opvoeding Almer Hietkamp: “Wat we vooral belangrijk vinden, is het positieve gevoel en het zelfvertrouwen dat de leerlingen krijgen door in beweging te komen op welke manier dan ook. Wij zorgen dat het bewegen op maat is en mogelijk is voor iedere leerling. Naast dat het goed is voor de gezondheid, is wetenschappelijk bewezen dat het de leerprestaties verbetert en we zien dat ook bij onze leerlingen. Maar daarnaast is het ook gewoon heel erg leuk voor leerlingen en docenten samen in beweging te komen.” Henny Soldaat, Klaas Schotanus en Almer Hietkamp, docenten van De Brêge dienden de aanvragen voor het certificaat in en zijn erg trots op het behalen ervan. “We zetten veel in op bewegen en sporten en zien echt dat het zijn vruchten afwerpt. De sport- en beweegactiviteiten zijn van grote waarde voor ons onderwijs en onze leerlingen. Sport wordt bij De Brêge gezien als middel om uiteenlopende doelen te bereiken. Niet alleen door de sectie Lichamelijke Opvoeding, maar ook door de andere docenten”, aldus Almer Hietkamp.

De Brêge
De Brêge is een school voor Praktijkonderwijs (PrO). Er wordt lesgegeven in kleine groepen en met een vaste coach aan leerlingen van 12-18 jaar. Na hun opleiding op De Brêge stromen leerlingen door naar werk en soms naar een mbo niveau 1 opleiding. Via een schakelklas kunnen leerlingen die iets meer aankunnen een maatwerkprogramma volgen om door te stromen naar het vmbo of mbo.

Contact