2 februari 2018

Open Dag was een gezellige drukte

Wat een gezellige drukte hadden we op 30 januari bij onze Open Dag! De ouders waren belangstellend, de kinderen enthousiast en het weer werkte ook nog mee. Bijgaand een kleine impressie.
Meer foto’s zien van de Open Dag en andere activiteiten? Ga naar onze facebookpagina: https://www.facebook.com/DeBrege/

We kijken terug op een geslaagde Open Dag. Inclusief de voorbereidingen, want dankzij de ijver en creativiteit van het hele team en veel leerlingen stonden we er dinsdag om 16 uur helemaal klaar voor.
Toekomstige leerlingen die enthousiast geworden zijn: bedankt voor je komst en tot 15 februari bij de Doemiddag!

Contact