11 juni 2020

Regels nieuwe Pro-diploma

Dit jaar wordt voor het eerst het officiële nieuwe Pro-diploma uitgereikt. Hierover zijn afspraken gemaakt door de praktijkscholen in Fryslân. De invoering van een Pro-schooldiploma zien we als erkenning voor het praktijkonderwijs en de kwaliteiten en talenten van onze leerlingen.
Door de gezamenlijke afspraken krijgt het PrO-diploma, ongeacht de uitstroombestemming, provinciaal waarde en betekenis voor bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs.
Zo doet het recht aan de inzet, prestaties, talenten en ontwikkeling van een leerling gedurende zijn of haar tijd op het praktijkonderwijs.

De algemene Friese afspraken zijn te vinden in bijgaand Reglement (zie rechts onder Documenten). Wat deze afspraken betekenen voor de leerling, wordt per school uitgewerkt. 

Wanneer krijgen leerlingen het Pro-diploma? 
Voor onze leerlingen betekent dit dat zij een Pro-diploma krijgen wanneer zij het praktijkonderwijs hebben afgemaakt en daarnaast voldoende aanwezig geweest zijn, voldoende stage-uren gemaakt hebben en een portfolio gevuld hebben met onder meer branchegerichte certificaten die behaald zijn.
Leerlingen die geen diploma krijgen maar het praktijkonderwijs wel afgemaakt hebben, ontvangen een verklaring.

De uitreiking van de diploma’s, verklaringen en certificaten gebeurt dit jaar anders dan gepland vanwege de coronamaatregelen: de coach maakt hiervoor een afspraak met de leerling. Andere jaren waren we gewend om dit tijdens een bijeenkomst op school te doen samen met de schoolverlaters, ouders en collega’s.

 

Contact