10 december 2015

Stage informatieavond op 9 november 2015

Op 9 november 2015 hebben tientallen ouders zich laten informeren op de jaarlijkse Stage-informatieavond van De Brêge. Onze leerlingen beginnen vanaf 15 jaar met stagelopen buiten school (zie foto). Een succesvolle stage kan voor een leerling heel bepalend zijn voor de kansen op een toekomstige werkplek. Daarom betrekken we ouders graag bij het onderwerp stages.

Mohamed stage Eatcounter 28okt15 (1)

Tijdens de avond hebben de stagedocenten Tjisse Oosterhof en Erwin Post verteld over de bedoeling en opzet van het stagelopen vanuit school.
Daarnaast gaven medewerkers van Nivo Noord uitleg over de mogelijkheden voor een stage en eventueel werk in de schoonmaak.
Medewerkers van de gemeente Leeuwarden en het UWV gaven voorlichting over de nieuwe Participatiewet en de veranderingen die deze wet voor onze leerlingen met zich meebrengt.

Contact