19 april 2016

Welke ouder wil meedenken?

Bent u een ouder/verzorger van een van onze leerlingen en wilt u meedenken over schoolzaken? Wie weet is de ouderraad dan iets voor u! Wij zoeken minimaal 1 nieuw lid.

Wat houdt de ouderraad in? 
Als u lid wordt van de ouderraad, komt u 6 à 7 keer per jaar bijeen met nog 1 of 2 ouders en 2 docenten. Samen bespreekt u wat er speelt binnen school en hoe wij ouders daarbij kunnen betrekken.
– U krijgt informatie over nieuwe ontwikkelingen.
– Wij vragen u naar uw mening over of ervaring met activiteiten en veranderingen.
– U denkt mee en geeft advies over schoolzaken en het betrekken van ouders.
– U helpt mee bij enkele activiteiten, zoals de feestelijke en informatieve ouderavond.
– Door het regelmatige contact hoort u meer en bent u zelf meer betrokken bij school.

Interesse?
Vanwege vertrek van 2 ouders zoeken wij in ieder geval 1 nieuw lid voor de ouderraad. Wilt u er meer over weten, mailt of belt u dan met een van de docentleden Henny Soldaat of Marga Schiphof.
E-mail: hsoldaat@pj.nl / mschiphof@pj.nl
Telefoon: 058-8801250

Contact