Onderwijs

De Brêge is een van de elf scholen van de openbare scholengemeenschap Piter Jelles te Leeuwarden.
Het is een kleine school met veel aandacht voor kinderen. Met veel persoonlijke begeleiding en maatwerktrajecten begeleiden wij onze leerlingen naar een volwaardige plek in de maatschappij.
Hoe we dat doen, kunt u op deze website lezen en zien.

Contact