Aanmelden en toelating

Aanmelden

Om een nieuwe leerling aan te melden voor Piter Jelles YnSicht maak dan gebruik van het aanmeldingsformulier. Deze is aan de rechterkant van deze pagina te vinden. Daarnaast zijn deze ook op de basisscholen te krijgen en worden ze tijdens onze open dag uitgedeeld. Zowel leerlingen van groep acht van de basisschool, als ook van een school voor speciaal onderwijs, kunnen zich aanmelden op onze school. Het aanmeldingsformulier dient door de ouders en door de school van herkomst volledig te worden ingevuld en voor 1 april naar onze school te worden gestuurd.

Ook leerlingen van een school voor speciaal onderwijs kunnen zich voor YnSicht aanmelden.

Toelating

yn 005

De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben afspraken gemaakt over de toelating van leerlingen. Deze afspraken staan vastgelegd in de plaatsingswijzer. De aanmelding van uw kind wordt bekeken volgens deze plaatsingswijzer. We bekijken zo op welk niveau uw kind het beste aan zijn of haar toekomst op Piter Jelles kan beginnen.

De Toelatingscommissie beoordeelt alle aanmeldingen. Wanneer de aanmelding definitief is, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. Voor een bepaalde groep leerlingen vragen we daarnaast een LWOO-beschikking aan. LWOO betekent leerwegondersteunend onderwijs. Ook hiervan brengen wij u weer schriftelijk op de hoogte. Als uw kind geplaatst is, dan volgt in juni nog een kennismakingsmiddag. Op deze middag krijgt uw kind een beeld van zijn/haar nieuwe groep en nieuwe mentor.

Contact