Overgangsnormen

Gedurende het schooljaar krijgen ouders en leerlingen een bindend advies vanuit de deelschool wat betreft op- of afstroom. De school baseert het bindend advies op behaalde resultaten volgens onderstaande norm:

Gemiddelde: is het gemiddelde cijfer van alle vakken waarvoor een cijfer wordt gegeven.

Leerjaar 1 en 2

Opstroomnorm voor basis-, kader en gl-leerlingen.

Een leerling komt voor opstroom in aanmerking als hij/zij:

Afstroomnorm van kader naar basis en van gl naar kader.

Een leerling komt voor afstroom in aanmerking wanneer hij/zij op k- of gl-niveau:

Doorstroomnorm voor basis, kader en gl-leerlingen bij de overgang van klas 1 naar 2 en 3.

Een leerling kan doorstromen wanneer hij/zij:

Leerjaar 3

Opstroomnorm voor basis- en kaderleerlingen.

Afstroomnorm van kader naar basis en van gl naar kader.

Leerjaar 4

Doorstroomnorm voor b-, k- en gl-leerlingen bij de overgang van klas 3 naar 4.

Een leerling kan doorstromen wanneer hij/zij:

 

slaag/zakregeling

  1. Het gemiddelde van ce-cijfers is minimaal 5,5 (Het cspe telt ook mee!).
  2. Nederlands is minimaal een 5.
  3. De eindcijfers voldoen ook aan de volgende eisen:

b/k twee cijfers  (eindcijfer D&P en gemiddeld eindcijfer keuzevakken)

en gl één cijfer (combinatiecijfer avo-vak vrije deel, D&P en keuzevakken),

Als de leerling een leerwerktraject doet moet hij een 6 of hoger halen voor Nederlands en het profielvak Dienstverlening & Producten.

Contact