Overgangsnormen

In het kader van de doorontwikkeling van de heterogene klassen worden de overgangsnormen op dit moment herzien.

 

Leerjaar 4

Doorstroomnorm voor b-, k- en gl-leerlingen bij de overgang van klas 3 naar 4.

Een leerling kan doorstromen wanneer hij/zij:

 

slaag/zakregeling

  1. Het gemiddelde van ce-cijfers is minimaal 5,5 (Het cspe telt ook mee!).
  2. Nederlands is minimaal een 5.
  3. De eindcijfers voldoen ook aan de volgende eisen:

b/k twee cijfers  (eindcijfer D&P en gemiddeld eindcijfer keuzevakken)

en gl één cijfer (combinatiecijfer avo-vak vrije deel, D&P en keuzevakken),

Als de leerling een leerwerktraject doet moet hij een 6 of hoger halen voor Nederlands en het profielvak Dienstverlening & Producten.

Contact