Leerjaar 3 en 4

Dienstverlening en Producten op YnSicht

Op Piter Jelles YnSicht volg je het allround vmbo profiel  “Dienstverlening en Producten”. Dit is een brede opleiding voor de bb-, kb- en gl-leerling, waarin jij al jouw talenten en interesses gaat ontdekken en ontwikkelen. Dit is de voorbereiding op jouw toekomst! Bekijk hier de leuke video over Dienstverlening & Producten:

Door een brede opleiding ontdek je al jouw talenten.

Ook in de bovenbouw werken we met 6 werelden, techniek, ontwerpen, podium, horeca, sport en gezondheid. Deze werelden combineren we in klas 3 en klas 4 tot een 3-tal routes te weten, Techniek & Ontwerpen, Podium & Horeca en Sport en Gezondheid. Een leerling kiest met behulp van zijn mentor/coach in klas 3 een route op basis van zijn ervaringen in klas 1 en klas 2.

Binnen de gekozen route worden praktische opdrachten gemaakt zodat jij je langzamerhand bewust wordt van de verschillende mogelijkheden en beroepen die deze werelden bieden. Daarnaast heeft elke wereld een pakket keuzevakken en een verplicht avo-vak.

De route Techniek & Ontwerpen kent de keuzevakken:

De route Podium & Horeca kent de keuzevakken:

De route Sport en Gezondheid kent de keuzevakken:

http://https://youtu.be/jaVUbR22AYA

Naast de hierboven beschreven keuzevakken vakken bieden we in een bovenschoolse voorziening nog een ander vak aan:

Op YnSicht wordt gewerkt met grote geïntegreerde betekenisvolle opdrachten. Al deze opdrachten zijn opgebouwd volgens een vaste structuur, zoals start, einde en coachgesprek, zodat jij niet voor verrassingen komt te staan. Veel van deze opdrachten maak je samen. Dit ter voorbereiding op het mbo en je latere beroep.

Leraren op YnSicht hebben daarom meerdere rollen: ontwerper van lesmateriaal, begeleider van het leerproces, instructeur in de klas en begeleider van de stage.

We kiezen op YnSicht bewust voor een brede opleiding, we zijn van mening dat je pas echt kunt kiezen als je weet hoe je moet kiezen en als je weet wat je kunt kiezen. Dus wat ons betreft mag je jou beroepskeus nog een tijdje uitstellen. Na 4 jaar op YnSicht ben je vervolgens heel goed in staat om je echte beroepskeus te maken richting het mbo.

Op dit moment verkent YnSicht in samenwerking met het Friesland College versnelde leerwegen voor basisleerlingen die in 3 jaren hun mbo 2 diploma willen halen. De verwachting is dat zo rond juni bekend is welke leerroutes dit gaan worden. Voor de opleiding Helpende Z&W is er reeds een mogelijkheid om een versnelde  opleiding te volgen. Hiervoor heeft YnSicht een samenwerkingsovereenkomst met de
Friese Poort.

Daarnaast bieden we ook nog Xpert aan. Xpert is bedoeld om leerlingen die geen kans (meer) hebben op diplomering binnen het VMBO toch hun opleiding te laten vervolgen. Ook is Xpert bedoeld om deelnemers uit het praktijkonderwijs de mogelijkheid te bieden zich te kwalificeren voor de arbeidsmarkt.

Contact