Pesten

Pesten is de ongelijkwaardige strijd van (meestal) een groep tegen een enkeling. De term ongelijkwaardig is essentieel in deze omschrijving: hij geeft namelijk het verschil tussen pesten en plagen aan. Pesten is het kiezen van een zondebok en het afreageren van frustratie in de vorm van agressie of buitensluiten van het slachtoffer. Dit slachtoffer heeft meestal niets van doen met de oorzaak van deze frustratie.

YnSicht neemt duidelijk stelling tegen pestgedrag.

Op onze school nemen wij duidelijk stelling tegen pestgedrag. Onze stellingname betreft niet alleen het pesten dat binnen de school plaatsvindt. Wij nemen ook stelling als het gaat om pesten via internet (websites, e-mail e.d.). In ons pestprotocol staat de handelswijze m.b.t. pesten beschreven. Margreet van de Linde en Yfke van de Velde zijn de anti pest coördinatoren van YnSicht.

Het pestprotocol is op deze pagina te vinden.

Contact