Verwijsindex

Verwijsindex

Alle scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn wettelijk verplicht om deel te nemen aan de Verwijsindex. Via dit systeem kunnen professionals uit het onderwijs en de jeugdhulpverlening hun zorgen over een jongere, waarmee ze te maken hebben, met elkaar delen en samen overleggen over de beste vorm van begeleiding.

YnSicht werkt samen met instellingen die jongeren en ouders kunnen helpen bij het oplossen van problemen.

Wij vinden het belangrijk samen te werken met mensen van instellingen die jongeren en ouders kunnen helpen bij het oplossen van problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Regiecentrum Veilig Thuis, de Jeugdgezondheidszorg GGD of het sociaal wijkteam/gebiedsteams. Door er op tijd bij te zijn, kan voorkomen worden dat problemen groter worden. Als een externe hulpverlener, bijvoorbeeld Regiecentrum Veilig Thuis, ook een melding heeft gedaan, spreken we van een ‘match’: de twee melders zijn dan verplicht om contact met elkaar op te nemen en een plan van aanpak samen te stellen.

Contact