Inspectierapport

Op https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/ zijn de bevindingen van deze bezoeken van de onderwijsinspectie terug te vinden. Daar is informatie te vinden van het laatste inspectiebezoek aan onze school. Ook is het mogelijk om resultaten van andere scholen op te zoeken via de site van de onderwijsinspectie.

inspectie rapport ynsicht

Contact