Schoolkosten

Ouderbijdragen

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks in oktober of november gefactureerd door Piter Jelles en bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht. De vrijwillige ouderbijdrage is opgebouwd uit een bijdrage voor de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering en een bijdrage voor het schoolfonds.

Daarnaast brengt de school kosten in rekening bij de ouders/verzorgers wanneer zij daarvoor een prestatie levert. Dit zijn kosten zoals excursies, schoolreizen en evenementen. Hierover ontvangt de ouder/verzorger apart informatie.

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Afhankelijk van het inkomen kunnen de ouders/verzorgers in aanmerking komen voor een bijdrage via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Op de website van DUO wordt hierover meer informatie gegeven. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers voor informatie terecht bij de schooladministratie. Ouders/verzorgers, die al een tegemoetkoming ontvangen, krijgen automatisch bericht.

Voor verlichting van de studiekosten kunt u terecht bij DUO en Stichting Leergeld Leeuwarden.

Verlichting van de studiekosten
Er zijn verschillende mogelijkheden om verlichting van de studiekosten te krijgen. Voor volledige informatie en voorlichtingsfolders neem contact op met:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30151, 9700 LB Groningen
www.duo.nl
Emailadres: vragen@duo.nl.

Stichting Leergeld Leeuwarden
Daarnaast is in Leeuwarden de Stichting Leergeld actief. Een organisatie die ouder(s)/verzorger(s) kan helpen met advies, een voorschot of een gift. Kijk op de website voor meer informatie.

Stichting Leergeld Leeuwarden
Postbus 2588
8901 AB Leeuwarden

www.leergeld.nl/leeuwarden/

E-mail: info@leergeldleeuwarden.nl
Telefoon: 06 – 10 14 48 47 (bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 – 12.30 uur, met uitzondering van de schoolvakanties)

Contact