Ons onderwijs

YnSicht, school van OSG Piter Jelles, is een moderne school met betrokken medewerkers, die met er met elkaar voor zorgen dat onze leerlingen zich thuis voelen. Wij bieden vmbo basis- en kadergerichte leerweg aan, vanaf schooljaar 2016/2017 ook de gemengde leerweg.

In de jaren dat de leerlingen bij ons op school zitten doen wij ons uiterste best een band op te bouwen met zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s). Wij zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken en door goed met elkaar te communiceren ervoor kunnen zorgen dat we het maximale uit onze leerlingen halen en hen daarmee goed begeleiden naar de volgende fase in hun ontwikkeling.

YnSicht is een school voor doeners.

Praktische vakken

Bijna de helft van het lesrooster is gevuld met praktische vakken. Dit betekent dat onze leerlingen zelf actief bezig zijn en dat onze kinderen al heel snel een goed beeld krijgen van datgene wat ze in de latere jaren als examenrichting kunnen kiezen.

De gemengde leerweg

De gemengde leerweg is een combinatie van theorie en praktijk op een hoger niveau, geschikt voor leerlingen van groep 8 met het niveau van de theoretische leerweg (mavo) die graag willen werken in de richting van sport, recreatie, techniek of gezondheid. De theorie stemmen we zoveel mogelijk af op de praktijk.

Ondersteuning en begeleiding

Ieder kind is uniek. Dit betekent dat ieder kind kwaliteiten heeft, maar soms extra ondersteuning nodig heeft. Dit bieden wij onder andere in de vorm van specifieke begeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen en taal. Ook bieden wij nog extra ondersteuning op sociaal emotioneel gebied aan leerlingen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ondersteuningsprofiel.

Meedenken

Op YnSicht vinden we het belangrijk dat ouders kunnen meedenken en advies kunnen geven aan onze school, zodat wij nog beter aan de wensen van leerlingen en ouders kunnen voldoen. Natuurlijk houden we rekening met de verplichtingen die we als school hebben. Dit doen we in de vorm van een klankbordgroep en daarnaast de schoolraad waar twee ouders zitting in hebben.

IMG_2589klein

Contact