Zorg

Op YnSicht ontwikkelen leerlingen met een vmbo advies (met of zonder LWOO) zich zowel op persoonlijk vlak als op het gebied van de beroepsvoorbereiding. De leerlingenzorg is erop gericht om de leerling in beide ontwikkelingen te stimuleren. Via de links op deze pagina is meer informatie te vinden, daarnaast staat in het ondersteuningsprofiel 2012-2013 beschreven welke ondersteuning YnSicht kan bieden.

YnSicht wil een veilige thuishaven zijn voor iedereen.

Onderdeel van de visie op leerlingenzorg is dat zowel de leerling als de ouders ieder hun rol hierin hebben te vervullen. De school wil een veilige thuishaven zijn voor iedereen. Om dat te bereiken is o.a. nodig dat duidelijk is wie wat doet op het gebied van de leerlingenzorg en bij wie de leerling moet zijn met bepaalde vragen. Bovendien verbreedt YnSicht haar deskundigheid door specialisten in te zetten voor zowel haar leerlingen als voor haar medewerkers, opdat de zorgcapaciteit op de werkvloer wordt vergroot. In het zorgplan staat beschreven op welke wijze YnSicht de leerlingenzorg inzet.

Contact