Meest gestelde vragen

Bij het kiezen van een middelbare school komt er heel erg veel informatie op je af. Er zullen ongetwijfeld vragen zijn. Deze vragen krijgen wij als team binnen op onze informatiemomenten zoals een Open Dag. De meest gestelde vragen hebben we gebundeld en op deze pagina gezet:

Hoeveel uren gaat mijn kind naar school?

28 x 50 minuten per week

Krijgt mijn kind een eigen laptop en hoe duur is dat?

Een laptop moet zelf aangeschaft worden en kost tussen de 300 en 400 euro. Indien er moeilijkheden zijn rondom de betaling kan Stichting Leergeld ingeschakeld worden

Als er lessen uitvallen, wat gebeurt er dan?

Deze lessen worden overgenomen door een andere docent

Zit mijn kind alle leerjaren in dezelfde klas?

In de eerste en tweede klas wel. In het derde lesjaar een gedeelte.

Zijn er ook lesboeken?

Ja. Er zijn lesboeken en digitale methodes. De boeken kunnen aangeschaft worden bij Van Dijk en zijn gratis.

Heeft mijn kind ook huiswerk?

In principe wordt het huiswerk op school gemaakt. Toetsen moeten de leerlingen wel thuis voorbereiden.

Hoe groot zijn de klassen?

We proberen deze zo klein mogelijk te houden. Dit zijn tussen de 12 en 26 leerlingen per klas.

Hoe is de zorg geregeld op school?

We hebben op YnSicht 2 zorgfunctionarissen. De signalen worden doorgegeven aan de mentor en via de mentor wordt er doorgeschakeld naar de zorg. We hebben korte lijntjes met elkaar. Ook met de docenten.

Hoe gaat YnSicht om met dyslexie?

We hebben een dyslexieprotocol. Voor (diepte)vragen kan er gevraagd worden naar mevrouw Kiestra.

Hoe is de aansluiting met het mbo?

Met ons vmbo-diploma kun je naar ieder vmbo-traject in het mbo. Vragen aangaande dit onderwerp kunnen gesteld worden aan mevrouw Woudstra

Wat is het verschil tussen kader en theoretisch?

De theoretische leerweg heeft meer avo (algemeen vormend onderwijs) vakken; 6 avo vakken i.p.v. 5 avo vakken en een praktijkvak. De avo vakken zijn: Engels, rekenen, wiskunde, Nederlands, biologie en nask.

Wat als mijn kind alleen techniek wil doen?

We zijn een allround-vmbo. Ze maken kennis met alle beroepsrichtingen. Op het mbo kunnen ze vervolgens een vakopleiding kiezen.

Blijft de mentor alle leerjaren de mentor van mijn kind?

In klas 1 en 2 streven we hier zeker naar.

Welke vakken krijgt mijn kind?

Algemeen:Nederlands, Engels, maatschappijleer, CKV, gymnastiek, rekenen, Duits, praktijkvakken.
In de bovenbouw: Nask, economie, biologie en wiskunde.
Verder zijn er keuzevakken en profielvakken.

Contact