Missie en Visie

Missie

We geloven dat iedere jongere eigen talenten in zich heeft en het verdient om eerlijke, gelijkwaardige kansen te krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Visie

In alles wat we doen staat de vmbo-leerling en diens ontwikkeling centraal. We zien iedere leerling en stimuleren en begeleiden deze om het beste uit zichzelf te halen.

Contact