Onderbouw

Na acht jaren op de basisschool komen leerlingen terecht in klas 1 op YnSicht. Samen met andere leerlingen die een advies voor de basisberoepsgerichte (BBL), de kaderberoepsgerichte (KBL) of de gemengde leerweg (GL) hebben gekregen. In de eerste klas worden de lessen op het niveau van de leerling aangereikt. Mocht het nodig zijn, dan kan er tijdens het schooljaar doorstroom plaatsvinden naar een leerweg die passender is. Hierbij worden de resultaten nauwlettend gevolgd en zeer regelmatig besproken. Op- en afstroom is meerdere keren tijdens de tweejarige onderbouw mogelijk.

YnSicht biedt per ingang van schooljaar 2016-2017 VMBO BBL, KBL en GL aan.

DSC_0413In de onderbouw kennen alle leerlingen en medewerkers elkaar persoonlijk, hierdoor dragen wij met z’n allen bij aan een prettige schoolcultuur waar normen, waarden en goede omgangsvormen centraal staan. Verder kenmerkt de onderbouw zich door een hoog ‘doe’-gehalte: wat je leert, moet je kunnen toepassen. Verspreid over het jaar volgen de leerlingen verschillende praktijkvakken. Daarnaast gaan ze ook echt de praktijk in, door middel van de Bliksemstage (groepsstage) klas 1 en de Talentenstage (individuele stage) klas 2.

Vanaf klas 1 wordt er gewerkt met een portfolio, hierin bewaart de leerling zijn persoonlijke ontwikkeling van klas 1 t/m klas 4 op YnSicht. Het toepassen van zelfreflectie en het ontdekken van zijn talenten en kwaliteiten op YnSicht stelt hem instaat een goede keuze te maken voor een beroepsopleiding in het MBO.

 

Wat kun je verwachten op YnSicht?

In de onderbouw volg je allerlei vakken, zoals Nederlands en Engels, maar maak je langzamerhand ook kennis met de verschillende praktijkvakken. Dat doe je door aan verschillende kleinere projecten mee te doen, zodat je gaat ontdekken welke kwaliteiten je hebt en waar je belangstelling naar uit gaat. Dit past allemaal binnen LOB: loopbaan oriëntatie en begeleiding. LOB is iets wat voor jou al in klas 1 begint en doorgaat tot aan je eindexamen in klas 4.

In de loop van het tweede jaar wordt het voor jou misschien al duidelijk waar je interesses liggen. In de bovenbouw begin je met het volgen van het beroepsvoorbereidende programma. Binnen dit programma kies je een eigen specialisatie die aansluit bij jouw interesse.

Op YnSicht besteden we veel aandacht aan het maken van een goede keus voor je vervolgopleiding.

Talentenlab

In klas 1 en 2 krijg je naast de ‘gewone’ vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde ook lessen in talentenlab. In deze lessen, die een onderdeel zijn van het LOB, ga je allerlei praktische opdrachten doen die gericht zijn op:

Contact