Leerjaar 1 en 2

Vanaf schooljaar ‘23-‘24 zijn de eerste drie leerjaren erop gericht de leerling maximaal de kans te geven zich te ontwikkelen. Dit doen we omdat we leerlingen de ontwikkeltijd en ruimte willen bieden om uiteindelijk een diploma te kunnen behalen op het voor hen best passende niveau.

Dat betekent:

In de onderbouw kennen alle leerlingen en docenten elkaar persoonlijk. Hierdoor dragen wij met z’n allen bij aan een prettige schoolcultuur waar normen, waarden en goede omgangsvormen centraal staan. Het welbevinden van onze leerlingen, hun sociale veiligheid, een goed klassenklimaat en pedagogisch klimaat is de voorwaarde voor het verdere leerproces. Verder kenmerken de leerjaren zich door een hoog doe-gehalte (50% van de lessen) en je maakt kennis met onze 6 werelden te weten, techniek, ontwerpen, podium, horeca, sport en gezondheid. 

De wereld van Ynsicht

Binnen elke wereld worden praktische opdrachten gemaakt zodat jij je langzamerhand bewust wordt van de verschillende mogelijkheden en beroepen die deze werelden bieden. We kiezen op YnSicht bewust voor een brede opleiding, we zijn van mening dat je pas echt kunt kiezen als je weet hoe je moet kiezen en als je weet wat je kunt kiezen. Dus wat ons betreft mag je jouw beroepskeus nog een tijdje uitstellen. Na 4 jaar op YnSicht ben je vervolgens heel goed in staat om je echte beroepskeus te maken richting het mbo.   

Leerlingen die de gemengde leerweg volgen krijgen ook te maken met deze 6 werelden, uit ervaring weten we dat ongeveer 80% van deze leerlingen na 4 jaar ook de stap naar het mbo maakt. De andere 20% van de leerlingen wordt voorbereid om de overstap naar de Havo te maken. 

Naast je reguliere lessen ga je ook echt de praktijk in, door middel van de Bliksemstage (= groepsstage) in klas 1 en de Talentenstage (= individuele stage) in klas 2. 

Vanaf klas 1 wordt er gewerkt met een portfolio. Hierin bewaar jij jouw persoonlijke ontwikkeling van klas 1 t/m 4 op YnSicht. Het toepassen van zelfreflectie en het ontdekken van je talenten en kwaliteiten op YnSicht stelt jou in staat uiteindelijk een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding in het MBO. 

Let op!

Voor aanmelden leerjaar 2 (schooljaar 2023-2024) geldt dat we momenteel vol zitten en geen plek hebben voor nieuwe leerlingen.

Mocht u uw kind willen aanmelden, dan komt de aanmelding van uw kind op de wachtlijst. Wanneer er ruimte komt binnen het leerjaar en leerniveau, zal er een gesprek plaatsvinden met ouders en leerling en zal spoedig hierna een besluit worden genomen t.a.v. de mogelijke plaatsing. Het aanmeldingstermijn duurt 6 weken, met eventuele verlenging van 4 weken, na binnenkomst van de aanmelding.

Contact