Onderbouw

In de onderbouw kennen alle leerlingen en docenten elkaar persoonlijk. Hierdoor dragen wij met z’n allen bij aan een prettige schoolcultuur waar normen, waarden en goede omgangsvormen centraal staan. Verder kenmerkt de onderbouw zich door een hoog doe-gehalte: wat je leert, moet je kunnen toepassen. Verspreid over het jaar volgen jullie verschillende praktijkvakken. Daarnaast ga je ook echt de praktijk in, door middel van de Bliksemstage (= groepsstage) in klas 1 en de Talentenstage (= individuele stage) in klas 2.

Vanaf klas 1 wordt er gewerkt met een portfolio. Hierin bewaar jij jouw persoonlijke ontwikkeling van klas 1 t/m 4 op YnSicht. Het toepassen van zelfreflectie en het ontdekken van je talenten en kwaliteiten op YnSicht stelt jou in staat uiteindelijk een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding in het MBO.

Talentenlab

In de onderbouw volg je allerlei vakken, zoals Nederlands, rekenen en Engels, maar maak je langzamerhand ook kennis met verschillende praktijkvakken. Dat doe je door aan diverse kleine projecten mee te doen, zodat je gaat ontdekken welke kwaliteiten je hebt en waar jouw belangstelling naar uit gaat.

Bij Talentenlab ontdek jij je eigen talenten en kwaliteiten.

Deze projecten vinden plaats binnen Talentenlab. Bij Talentenlab ga je allerlei praktische opdrachten doen zoals met bijvoorbeeld voeding, ICT en techniek, die gericht zijn op:

Contact