Werken bij YnSicht

YnSicht is een moderne school met betrokken medewerkers, die er met elkaar voor zorgen dat leerlingen zich thuis voelen. Wij bieden vmbo, basis, kader en de gemengde leerweg aan. YnSicht staat voor maatwerk, samen en doen! We zijn een school met veel aandacht voor de praktijklessen en extra gymlessen, drama en cultuur. Wij begeleiden samen onze bijzondere doelgroep van basisschoolkind naar jongvolwassene.

In de jaren dat de leerlingen bij ons op school zitten doen wij ons uiterste best een band op te bouwen met zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s). Wij zijn ervan overtuigd dat goede samenwerking en communicatie ervoor zorgen dat we het maximale uit onze leerlingen halen en we hen daarmee goed begeleiden naar de volgende fase in hun ontwikkeling.

Vacatures YnSicht

YnSicht is een school van openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles werkt samen met zes andere scholengemeenschappen op het gebied van o.a. werving & selectie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl . Klik op de onderstaande link voor een overzicht van de vacatures van Piter Jelles.

Betekenisvol

YnSicht heeft een betrokken team, en is sterk gefocust op zowel de leerlingen als de collega’s. Het team richt zich op gepersonaliseerd onderwijs Рde leervraag en het ontwikkelingsproces van de leerling Рen houdt daarbij ook de organisatiedoelen in zicht. Saamhorigheid, zorgen voor en met elkaar en bovenal het met plezier naar school gaan, staan daarbij centraal.

Contact