Schoolvakanties

Vakantieregeling 2018-2019

Herfstvakantie maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019

Goede Vrijdag vrijdag 19 april 2019

Meivakantie maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
(incl. Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag)

Hemelvaart donderdag 30 t/m vrijdag 31 mei 2019

Tweede Pinksterdag maandag 10 juni 2019

Zomervakantie maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019

Onderwijsvrije dagen*
Maandag 7 januari 2019 (na de kerstvakantie)
Maandag 8 juli 2019 ** t/m 12 juli 2019 (vóór de zomervakantie)
* In individuele gevallen kan aan de leerling gevraagd worden op deze dagen aanwezig
te zijn op school. Bijvoorbeeld voor het inhalen van toetsen.
** Maandag 8 juli 2019 betreft de reservedag. Deze extra vrije dag vervalt op 8 juli als
inzet tijdens schooljaar 2018/2019 nodig is in verband met een Elfstedentocht, ijsvrij of
overige calamiteiten/bijzondere dagen.

Contact