Absentie

Bij ziekte of afwezigheid van een leerling horen we dit graag zo spoedig mogelijk, we verzoeken dit in ieder geval vóór 08.30 uur te melden. Een ouder/verzorger kan dit telefonisch doorgeven op nummer: 058-8801500. Het is ook mogelijk om een leerling per mail af te melden. Dit kan via het mailadres: verzuimyns@pj.nl Zodra de leerling weer naar school gaat, ontvangen we graag een briefje. Dit kan worden ingeleverd bij de onderwijsassistent. Daarna wordt de leerling weer beter gemeld.

Ziekte of afwezigheid kan telefonisch en per e-mail worden doorgegeven.

Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de Leerplicht Ambtenaar ingeschakeld. De werkwijze hiervan staat vermeld in het verzuimprotocol wat aan de rechterzijde te vinden is.

Bij verhuizing kan het nieuwe adres en telefoonnummer aan de administratie via telefoonnummer 058-8801500 door worden gegeven. Voor meer informatie over verlof buiten schoolvakanties en/of toelating, schorsing en verwijdering van school raadpleeg het document de leerplichtwet.

 

Contact