Absentie

Ouder(s)/ verzorger(s) worden verzocht om ziekte of afwezigheid van de leerling zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan via de mail verzuimyns@pj.nl.

Als uw kind tijdens de schooldag ziek wordt, moet hij/ zij zich afmelden bij de conciërge, de zorg of bij de leerjaarcoördinator.

Ziekte of afwezigheid kan per e-mail worden doorgegeven.

Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de Leerplicht Ambtenaar ingeschakeld. De werkwijze hiervan staat vermeld in het verzuimprotocol wat aan de rechterzijde te vinden is.

Bij verhuizing kan het nieuwe adres en telefoonnummer aan de administratie via telefoonnummer 058-8801500 door worden gegeven. Voor meer informatie over verlof buiten schoolvakanties en/of toelating, schorsing en verwijdering van school raadpleeg het document de leerplichtwet.

Contact