Schoolverzuim

Schoolverzuim

De leerplichtwet

Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? Of voldoet hij niet aan de voorwaarden? Dan zal school een melding doen bij de betreffende leerplicht ambtenaar.

Scholen zijn verplicht melding te maken bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De school werkt volgens het verzuimprotocol. Indien de leerling totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig was.

Ziekteverzuim

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn volgens de Leerplichtwet verplicht om naar school te gaan. Er kunnen redenen zijn waarom ze (tijdelijk) niet naar school gaan en er sprake is van schoolverzuim. Een leerling die verzuimt kan door de school bij de Jeugdgezondheidszorg GGD (JGZ) aangemeld worden voor verzuimbegeleiding.

Schoolverzuim is voor de JGZ een signaal: deze leerlingen hebben een probleem, medisch of anderszins. De JGZ richt zich op deze problemen, de achterliggende oorzaak van het verzuim. De JGZ is adviseur van de leerling en ouders en richt zich op het wegnemen of beperken van de oorzaak van het verzuim.

Zie voor meer info: www.ggdfryslan.nl

Het verzuimspreekuur

De gemeente heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de naleving van de leerplichtwet. Om de handhaving van de leerplichtwet te verbeteren kan het verzuimspreekuur ingezet worden. Het verzuimspreekuur is een vernieuwde stap in de handhaving van de leerplichtwet en het voorkomen van verzuim. Door aanwezig te zijn op de scholen en leerlingen aan te spreken op hun verzuim, kan verzuim worden teruggedrongen en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen of verminderd. Het verzuimspreekuur op school heeft als doel relatief verzuim af te remmen, zodat het een preventieve werking heeft.

Contact