Schoolklimaat

Onder schoolklimaat verstaan we niet de temperatuur in ons gebouw, maar de sfeer in de school, de manier waarop met we met elkaar omgaan, de regels en afspraken die we met elkaar hebben afgesproken. Heldere regels en duidelijke afspraken zorgen er voor dat iedereen zich veilig voelt en houden het gebouw leefbaar en netjes. We denken ook aan je gezondheid: YnSicht heeft een rookvrij schoolplein.

Contact