Over YnSicht

IMG_2589kleinYnSicht is een moderne school in een mooi gebouw. We hebben betrokken medewerkers die met elkaar ervoor zorgen dat onze leerling zich thuis voelt op YnSicht. Wij bieden vmbo basis- en kadergerichte leerweg aan. Vanaf schooljaar 2016/2017 komt hier de gemengde leerweg bij.

Leerlingen komen na de basisschool meteen bij ons op school en verlaten YnSicht hopelijk na vier jaar met een diploma. In deze periode doen wij onze uiterste best om een band op te bouwen met leerlingen en met hun ouders/verzorgers.

Wij zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken en door goed met elkaar te communiceren ervoor kunnen zorgen dat we het maximale uit onze leerlingen halen en hen daarmee goed begeleiden naar de volgende fase in hun ontwikkeling.

YnSicht is een school voor doeners.

Bijna de helft van het lesrooster is gevuld met praktische vakken. Dit betekent dat onze leerlingen zelf actief bezig zijn en dat onze kinderen al heel snel een goed beeld krijgen van datgene wat ze in de latere jaren als examenrichting kunnen kiezen. De gemengde leerweg is een combinatie van theorie en praktijk op een hoger niveau, geschikt voor leerlingen van groep 8 met het niveau van de theoretische leerweg (mavo) die graag willen werken in de richting van sport, recreatie, techniek of gezondheid. De theorie stemmen we zoveel mogelijk af op de praktijk.

Ieder kind is uniek. Dit betekent dat ieder kind kwaliteiten heeft, maar soms extra ondersteuning nodig heeft. Dit bieden wij onder andere in de vorm van specifieke begeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen en taal.

Daarnaast bieden wij nog extra ondersteuning op sociaal emotioneel gebied aan leerlingen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina ondersteuningsprofiel.

Op YnSicht vinden we het belangrijk dat u als ouders kunt meedenken en advies kunt geven aan onze school, zodat wij nog beter aan de wensen van leerlingen en ouders kunnen voldoen. Natuurlijk houden we rekening met de verplichtingen die we als school hebben. Dit doen we in de vorm van een klankbordgroep en daarnaast de schoolraad waar twee ouders zitting in hebben.

Contact