2 februari 2016

TRACK presenteert

Op donderdag 21 januari was de jaarlijkse ouderavond van de afdeling TRACK. Derdejaars leerlingen presenteerden waar ze zoal aan hebben gewerkt.

Ouder(s)/verzorgers(s) druppelden rond de klok van 17.30 uur binnen, waar ze werden ontvangen door docenten en eigen kinderen. Ze konden het portfolio bekijken en vragen stellen aan hun kind(eren). In het portfolio bewaren de leerlingen competentielijsten, certificaten, werkstukken en nog veel meer zaken die ze bijvoorbeeld bij een vervolgopleiding kunnen gebruiken. Ondertussen legde de keukenploeg de laatste hand aan het stamppottenbuffet: hutspot, boerenkool en zuurkool met spek en worst.

Na de maaltijd namen de leerlingen, per klas, de ouders mee naar een lokaal om hun werk met afwisseling en de nodige humor in een Powerpoint presentatie te showen. Dit liep uiteen van werkstukken voor Kunst, (kook)opdrachten voor Care, bezoek aan de kerstmarkt in Düsseldorf tot het werken met computerprogramma’s zoals ‘Photoshop’.

Met een hernieuwde blik op de opleiding TRACK en met bewondering voor de leerlingen, namen we afscheid van een succesvolle avond en van elkaar.

Contact