Campus Kollum wordt gebouwd!

We kijken er enorm naar uit om straks samen naar Campus Kollum te gaan. Het is een unieke kans om elkaar als scholen te versterken. Met de Campus kunnen we onze leerlingen nog meer mogelijkheden bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Sjoerd de Jong (directeur Lauwers College) & Bea Kroeze (directeur !mpulse Kollum

Loop alvast eens door het nieuwe gebouw

Benieuwd naar het ontwerp van onze nieuwe school? De architecten hebben een filmpje gemaakt dat een goede indruk geeft van hoe Campus Kollum er straks uit zal zien. Het wordt een licht, transparant gebouw met ruime gangen, een open bibliotheek, verschillende soorten theorieruimtes, allerlei leer- en werkplekken, atelierruimtes, prachtige praktijkruimtes, een sciencelab, een theaterzaal, een daktuin en volop ruimte rondom het gebouw.

Bekijk het filmpje van de Campus Kollum!

Nieuw multifunctioneel centrum

Campus Kollum is het nieuwe centrum voor cultuur en educatie in Kollum. In dit multifunctionele centrum wonen we vanaf schooljaar 2019-2020 samen met de bibliotheek, gemeenschapscentrum De Colle én met het Lauwers College Kollum.

Zo’n nieuw gebouw staat er niet zomaar. Daarvoor zijn er al heel wat stappen gezet:

De bouw is nu in volle gang. In de zomer van 2019 zal het gebouw gebruiksklaar zijn. Dat betekent dat we het nieuwe schooljaar beginnen in een prachtig nieuw schoolgebouw.

Samen wonen, samen werken, samen leven

De teams van de twee scholen zijn volop bezig met elkaar kennis te maken. We hebben ontdekt dat er veel overeenkomsten zijn in hoe we over onderwijs denken. Daarom konden we samen een pedagogisch-didactische visie en onderwijsambitie formuleren. Hierin hebben we vastgelegd hoe we met elkaar en de leerlingen omgaan en hoe we ons onderwijs willen vormgeven. En dat is fijn, want als we gaan samen wonen, zullen we ook moeten samen werken. We zijn straks samen verantwoordelijk voor alle leerlingen.

Praktische zaken

Samen leven heeft ook invloed op allerlei praktische zaken. In Campus Kollum gaan we letterlijk door één deur en maken we gebruik van dezelfde ruimtes en leslokalen. Daarom stemmen we onze lesroosters op elkaar af en maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Dat schept duidelijkheid, voor onze leerlingen en voor onszelf.

!mpulse Kollum is en blijft een opleiding voor jouw toekomst!

We versterken elkaar

Ook al gaan we samen wonen en samen leven, we blijven ook gewoon twee aparte scholen. Het Lauwers College de christelijke school voor mavo en vmbo in alle richtingen en !mpulse Kollum de openbare school voor mavo, havo en vwo. Elke school heeft zijn eigen onderwijsconcept: !mpulse is een onderwijsconcept van OSG Piter Jelles en het Lauwers College heeft GO! Daar verandert niets aan. Samen hebben we wel een heel breed onderwijsaanbod waarin we elkaar, door samen te werken, kunnen versterken. Dat zien we als een unieke kans, voor ons als school, maar ook voor onze leerlingen.

Volop kansen voor iedereen

Op Campus Kollum heb jij als leerling straks volop kansen om je talenten te ontwikkelen. Voor de invulling van de flexuren kun je straks kiezen uit leuke workshops van beide scholen. Denk aan programmeren, werken met robots, fotografie, dans, lassen, sport, metselen, schilderen, Spaans enzovoort. Ook buiten de lessen zien we mogelijkheden om met elkaar samen te werken. Samen excursies, schoolfeesten of sportdagen organiseren, thema-avonden voor ouders, met z’n allen naar het theater..

Campus Kollum opent nieuwe deuren voor iedereen!

Kleinschalig en persoonlijk

Beide scholen worden nu gewaardeerd om hun kleinschaligheid en persoonlijk contact met leerlingen en hun ouders. Iedereen kent elkaar en krijgt daardoor volop aandacht. Campus Kollum is een groot gebouw en er zullen meer leerlingen en teamleden bij elkaar zijn dan we gewend waren. Toch blijven we twee kleine scholen die de persoonlijke aandacht en het contact met elkaar belangrijk vinden. We zullen er samen alles aan doen om dit warme thuisgevoel mee te nemen naar Campus Kollum.

Blijf op de hoogte

De komende maanden zal steeds duidelijker en concreter worden hoe we straks samen gaan leven in Campus Kollum. We zullen leerlingen, ouders, medezeggenschapsorganen en medegebruikers betrekken in dit proces en iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Dat doen we via de bekende kanalen, zoals onze website en nieuwsbrieven, maar ook via de speciale Facebookpagina en website van Campus Kollum.

Contact