Scholen op de kaart


!mpulse Kollum is een open en transparante school. We willen ons onderwijs continu verbeteren. Daarbij baseren we ons onder andere op feedback die we krijgen van bijvoorbeeld leerlingen en ouders/verzorgers. Om een en ander inzichtelijk te maken, heeft brancheorganisatie de VO-raad een systeem ontwikkeld waarbij uitgebreide informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld. Aan de hand van twintig indicatoren over onderwerpen als algemene kenmerken, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering, worden op het internet niet alleen de cijfers gepresenteerd, maar kan de lezer deze cijfers ook vergelijken met die van andere scholen. Klik op de link om de pagina van onze school te bezoeken.

Op deze manier geven we een breed en precies beeld van onze schoolprestaties.
Kijk voor een vergelijking met andere scholen op scholenopdekaart.nl.

Contact