Ondersteuning en begeleiding

Op !mpulse Kollum streven we er naar onze leerlingen ondersteuning en begeleiding te bieden zoveel als nodig en mogelijk is. Hierbij wordt gekeken naar de individuele leerling en wordt rekening gehouden met de unieke, persoonlijke behoeften en mogelijkheden binnen de begeleidingscapaciteit van de school.

Foto coaching

Contact