Ondersteuning en begeleiding

Basisondersteuning

Op !mpulse Kollum vinden we het van belang dat we al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld hebben en zo passend mogelijk kunnen ondersteunen en begeleiden.

Al onze leerlingen kunnen gebruik maken van de basisondersteuning (niveau 0, 1 en 2). Onze basisondersteuning bestaat uit zowel didactische als sociaal-emotionele ondersteuning.

Extra ondersteuning

Naast de basisondersteuning, bieden we op !mpulse Kollum extra ondersteuning (niveau 3 en 4) aan de leerlingen waarbij in ondersteuningsniveau 2 onvoldoende voldaan kan worden aan de intensieve en structurele ondersteuningsbehoefte, en die een aanpassing nodig hebben in het didactisch onderwijsprogramma. Het gaat hier om maatwerk en onderwijs-zorgarrangementen. Deze maatwerk- en onderwijs-zorgarrangementen zijn een initiatief van !mpulse Kollum en komen tot stand door een samenwerking tussen OVO-FN, het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en de gemeente NOF.

Volverklaring maatwerkgroepen  extra ondersteuning niveau 3 en 4

Per 21 november 2022 moeten we als school constateren dat zowel de maatwerkgroep onderbouw als de maatwerkgroep bovenbouw vol zit en we geen nieuwe leerlingen kunnen aannemen in beide maatwerkgroepen. Het Samenwerkingswerkingsverband is hiervan op de hoogte gebracht.

Contact