Samenwerking !mpulse Kollum en Dalton Dokkum

Piter Jelles is continu op zoek naar wegen en middelen om leerlingen het beste onderwijs aan te bieden. Met het onderwijsaanbod willen de scholen van Piter Jelles leerlingen prikkelen om maximaal rendement te halen uit hun talenten. Om die ambitie waar te maken, komt samenwerking tussen de verschillende scholen van Piter Jelles steeds vaker voor. Door samen te werken ontstaan meer mogelijkheden voor onze leerlingen. Dat is één van de mooie dingen die het deel uitmaken van een grote, gevarieerde scholengemeenschap ons oplevert.

Nu Dalton Dokkum per augustus 2018 ook de havo-bovenbouw aan gaat , vonden we -zowel Dalton Dokkum als !mpulse Kollum- het om meerdere redenen interessant om in gesprek te gaan over samenwerking in de havo-bovenbouw tussen onze beide scholen. Tijdens de gesprekken zijn we uitgegaan van het creëren van meerwaarde voor onze leerlingen. Onze scholen zijn beide kleinschalig in omvang, hebben weinig leerlingen in de bovenbouw en liggen op betrekkelijk geringe afstand van elkaar.

Alhoewel onze scholen volgens een ander concept werken, zijn er flink wat overeenkomsten op het gebied van het pedagogische klimaat en de ingezette ontwikkelingen met betrekking tot het bieden van maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs.

Door de samenwerking met Dalton Dokkum kunnen we ook in de havo en vwo bovenbouw keuzevakken als muziek, drama, sport, bewegen & maatschappij en binnenkort zelfs Spaans aanbieden!”

We zijn tot een mooie samenwerking gekomen die volgens ons meerwaarde gaat opleveren voor onze leerlingen. Een onderdeel van deze samenwerking is dat de havo-4 leerlingen van Dalton Dokkum met ingang van schooljaar 2018-2019 een aantal lessen gaan volgen op !mpulse Kollum. Het gaat om de kunstvakken en de lessen: natuurkunde, scheikunde, biologie en bedrijfseconomie.

Met ingang van het schooljaar 2020 – 2021 breiden we ons curriculum samen uit met het vak Spaans en worden voor de bovenbouwleerlingen havo en vwo de keuzevakken muziek, drama en bewegen, sport & maatschappij aangeboden op Dalton Dokkum.

Dit voorkomt kleine klassen op beide scholen en levert ons dus grotere groepen in de bovenbouw op. Hierdoor wordt ons onderwijs minder kwetsbaar en meer toekomstbestendig; we kunnen met een groter aantal bovenbouwleerlingen (bijvoorbeeld) beter de verschillende profielen in de bovenbouw blijven aanbieden. De samenwerking levert ons bovendien op dat er een structurele uitwisseling van kennis en expertise tussen onze scholen ontstaat.

Voor !mpulse Kollum en Dalton Dokkum is deze vorm van samenwerken nieuw, maar zeker kansrijk. Door gebruik te maken van elkaars expertise en ervaringen, kunnen we ons onderwijs verder ontwikkelen en de kwaliteit ervan blijven verbeteren.

Samenwerken leidt tot de mogelijkheid om meer dan voorheen van elkaar te leren en ook samen te leren.

Contact