Participatie

IMG_9177
Op !mpulse Kollum is de kwaliteit van ons onderwijs een speerpunt: er heerst op !mpulse Kollum een ambitieus leerklimaat. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school en het onderwijs. We willen graag weten wat zij van school vinden en nemen hun tips en adviezen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs graag ter harte.

Immers, de school is van ons allemaal en ouders en school zijn partners in opvoeding

 

Vragen over de website?