Setting

20141031-Leerlingen-bouwen-raket-Kollum040
Op !mpulse Kollum vinden we het belangrijk dat de leerling leert vanuit de eigen passie en interesse. Tijdens Setting krijgt de leerling hier alle ruimte voor. Drie keer per jaar organiseren we voor leerjaar 1 en 2 een Settingweek. Alle leerlingen werken dan in zelfgekozen groepen onder begeleiding van teamleden aan een zelfgekozen onderwerp rondom thema’s die binnen de leergebieden aan de orde komen. Hierbij worden elke keer verrassende combinaties van leergebieden gemaakt, zoals Mens&Maatschappij samen met Sport&Spel en Mens&Natuur met Kunst&Cultuur. Dat betekent: onderzoeksvragen en doelen op te stellen, een planning te maken, het onderzoek uitvoeren en uiteindelijk het eindresultaat te presenteren.

Tijdens de Settingweken worden externe deskundigen uitgenodigd om gastlessen te geven en wordt er een excursie georganiseerd.

De Setting wordt afgesloten met het inleveren van een eindproduct of werkstuk en een presentatie.

Naast het schooldiploma en de cijferlijst krijgt iedere leerling vanaf schooljaar 2015/2016 een het zogenoemd ‘plusdocument’, waarop staat welke (andere) resultaten/vaardigheden hij of zij heeft laten zien. De behaalde resultaten en de getoonde vaardigheden tijdens de Settingweken worden ook in dit plusdocument opgenomen.

Setting is voor mij altijd het hoogtepunt van het jaar: we hebben de vorige keer zelf een raket ontworpen, gebouwd en afgeschoten!

Vragen over de website?