Setting

Op !mpulse Kollum vinden we het belangrijk dat je leert vanuit je eigen passie en interesse. Tijdens Setting krijg je hier alle ruimte voor. Vier keer per jaar organiseren we voor leerjaar 1 en 2 een Settingweek. Alle leerlingen werken dan in groepen onder begeleiding van teamleden aan een zelfgekozen onderwerp rondom thema’s die binnen de leergebieden aan de orde komen. Hierbij worden elke keer verrassende combinaties van leergebieden gemaakt, zoals Mens&Maatschappij samen met Sport&Spel en Mens&Natuur met Kunst&Cultuur. Setting betekent: onderzoeksvragen en doelen op te stellen, een planning  maken, het onderzoek uitvoeren en uiteindelijk het eindresultaat presenteren aan je medeleerlingen en je ouders/verzorgers.

Tijdens de Settingweken worden externe deskundigen uitgenodigd om gastlessen te geven en wordt er een excursie georganiseerd.

De Setting wordt afgesloten met het inleveren van een eindproduct of werkstuk en een presentatie.

Naast het schooldiploma en de cijferlijst werk je ook aan een het zogenoemde ‘plusdocument’, een portfolio waaruit blijkt welke (andere) resultaten/vaardigheden en talenten je hebt laten zien. De behaalde resultaten en de getoonde vaardigheden tijdens de Settingweken worden ook in dit plusdocument opgenomen.

Setting is voor mij altijd het hoogtepunt van het jaar: we hebben de vorige keer zelf kunstwerken op het plein gemaakt geïnspireerd op de werken van Escher!

Contact