Community

20141218_220722
De laatste week voor de kerstvakantie en de laatste week voor de zomervakantie staan in het teken van het Communityproject. Tijdens deze twee Communityweken werken de leerlingen van alle leerjaren – in het kader van burgerschap en sociale integratie – samen aan een gezamenlijk project begeleid door maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld Tûmba, het Rode Kruis of WeHelpen.

Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat zijn leerlingen immers) de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.Ze maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Die kennis komt niet uit het boekje, maar wordt geleerd door te oefenen in de praktijk.

Tijdens de communityweek wordt er tevens geleerd om samen te werken, te organiseren, te overleggen, te plannen en contacten te leggen met mensen buiten de school. Tijdens de Communityweek werkt iedere groep samen met een (externe) begeleider aan een creatieve, zinvolle en serieuze opdracht. De maatschappelijke stage van 30 uur op jaarbasis is opgenomen in de activiteiten in de Communityweken.
De behaalde resultaten en de getoonde vaardigheden tijdens de Communityweken worden ook in het plusdocument van de leerling opgenomen.

Tijdens Community leer je dat veel kunt betekenen voor andere mensen in je omgeving.

ii

Vragen over de website?