Pedagogische dansvloer

Op !mpulse Kollum worden leerlingen vanaf het eerste moment vertrouwd gemaakt met Herstelrecht in de vorm van het model van de pedagogische dansvloer. De termen ‘rood’ en ‘groen’ zijn hierbij voor de leerlingen belangrijk. ‘Rood gedrag’ is gedrag dat leidt tot ruzie, misverstanden en conflicten. ‘Groen gedrag’ is gedrag dat bijdraagt aan een open communicatie en het voorkomen van conflicten of het oplossen daarvan.

Samen werken, naar elkaar luisteren, fouten mogen maken, leren van conflicten en ontstane schade kunnen herstellen; dát is groen gedrag.

Pedagogische dansvloer

Vragen over de website?