Pedagogische dansvloer

Op !mpulse Kollum word je vanaf het eerste moment vertrouwd gemaakt met Herstelrecht in de vorm van het model van de pedagogische dansvloer. De termen ‘rood’ en ‘groen’ staan hierbij centraal. ‘Rood gedrag’ is gedrag dat leidt tot ruzie, misverstanden en conflicten. ‘Groen gedrag’ is gedrag dat bijdraagt aan een open communicatie en het voorkomen van conflicten of het oplossen daarvan.

Samen werken, naar elkaar luisteren, fouten mogen maken, leren van conflicten en ontstane schade kunnen herstellen; dát is groen gedrag.

Pedagogische dansvloer

Omgang met elkaar
Overal zijn regels en worden afspraken gemaakt. Regels en afspraken zijn er om het samen leven, wonen en werken voor iedereen goed en plezierig te laten verlopen.

Op !mpulse Kollum zijn de regels en afspraken gebaseerd op de fatsoensnormen:

Daarnaast zijn er een aantal praktische regels en afspraken: 

Contact