Herstelrechtprotocol

Bij ‘rood gedrag’ wordt op !mpulse Kollum gewerkt met het Herstelprotocol. Aan de hand van dit stappenplan leer je verantwoordelijkheid te nemen voor je rode gedrag en het effect daarvan op de ander(en).

We werken samen aan vaardigheden die nodig zijn om effectief met anderen te communiceren en bij conflicten de focus te leggen op het oplossen van de ontstane problemen. Bij conflicten komen betrokkenen samen en gaan aan de slag met de vragen:

Problemen of conflicten? Ons wordt geleerd samen tot een oplossing te komen en de schade te herstellen.

Contact