Onderwijsvisie

Onderwijskwaliteit

In ons eigentijds en toekomstbestendig onderwijs wordt opbrengstgericht gewerkt. Het is daarbij van belang dat er hoogwaardige, contextrijke lessen worden aangeboden waarbinnen een vaste basis wordt gelegd aan kennis en vaardigheden, waarmee leerlingen vakoverstijgend leren denken en werken. Ook krijgen leerlingen de ruimte en de keuzemogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te verdiepen en verbreden. De heterogeniteit in de verschillende leerjaren wordt hierbij ook ingezet als middel om de leerling uit te dagen.

Meerwaarde en burgerschap

Ons curriculum biedt onze leerlingen vanuit hun eigen mogelijkheden en interesses als leidraad, kennis en 21eeuwse vaardigheden te ontwikkelen door hun creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten. Bovendien leren onze leerlingen hun persoonlijkheid te ontwikkelen, met vrijheid en verantwoordelijkheid om te gaan en over grenzen heen te kijken. Daarmee bevorderen we actief burgerschap en sociale cohesie. Ook school eigen curriculum-onderdelen als Kring, Talentdagen, Profileringsweken, Setting en Community zijn daartoe uitermate geschikt.

Pedagogisch klimaat

Herstelrecht ligt aan de basis van de omgang met elkaar. Daarbinnen kan een ieder zich volop als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van identiteit, burgerschap, creativiteit en gezonde leefstijl. Ouders/verzorgers zijn partners met een gemeenschappelijk doel. Voor alle betrokkenen is open en transparante communicatie belangrijk.

Ik krijg van school alle ruimte om mijn twee grote passies – muziek en video – verder te ontwikkelen

IMG_1301

Contact