Communicatie

Op !mpulse Kollum zien wij ouders/verzorgers als partners met een gezamenlijk doel: het welzijn en de optimale ontwikkeling van de leerling. Transparante communicatie is daarbij van groot belang. Dit geldt voor zowel de leerling, de coach als voor de ouders/verzorgers.

Informeren

Wij doen ons best om de leerlingen en hun thuisfront via verschillende kanalen optimaal te informeren. Dit doen we onder andere via onze website, onze elektronische leeromgeving,  brieven, e-mails, nieuwsbulletins en Instagram.

Coach

Voor leerling en thuisfront is de coach te allen tijde het eerste aanspreekpunt. Het contact met school verloopt dan ook via de coach. In de eerste weken van het schooljaar nodigt de coach alle ouders/verzorgers uit voor een informatie-/kennismakingsavond.

Contact