Klankbordgroep

De klankbordgroep van ouders/verzorgers heeft een adviesfunctie. De klankbordgroep vergadert een aantal keer per schooljaar met een docent en de schoolleiding. Als schakel tussen school, deelraad en ouders richt de klankbordgroep zich op alle zaken die met school en het schoolleven te maken hebben. De volgende onderwerpen vormen de uitgangspunten:

Contact