Verlof en absentie

DSCF7921-15Verlof door ziekte

Als een leerling ziek is, wordt dit dezelfde dag bij voorkeur tussen 08.00 en 08.30 uur door een ouder/verzorger telefonisch aan school gemeld. Als de leerling langer dan een week ziek is, verwachten we dat een ouder/verzorger contact opneemt met de coach van de leerling. Wanneer een leerling op school ziek wordt en naar huis wil, dan wordt dit gemeld bij de verzuimcoördinator of de pedagogisch medewerker. Zodra de leerling thuis is, verwachten we dat een ouder/verzorger dit telefonisch bevestigt.

Leerplicht en vrijstelling van schoolbezoek

In de Leerplichtwet staat dat een leerling de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar wegblijven, maar er zijn uitzonderingen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in onze schoolgids (te downloaden op de homepagina).

Vragen over de website?