Verlof en absentie

Verlof door ziekte

Als je ziek bent, willen we dit graag dezelfde dag tussen 08.00 en 08.30 uur weten; één van je ouders/verzorgers belt dan naar de verzuimcoördinator: 0511-451216.

Wanneer je op school ziek wordt en naar huis wilt, dan meld jij je af bij de verzuimcoördinator of de pedagogisch medewerker. Zodra je thuis bent, verwachten we dat een ouder/verzorger dit telefonisch bevestigt.

Ben je weer beter? Ook dan willen we dit graag dezelfde dag tussen 08.00 en 08.30 uur weten. De ‘betermelding’ wordt door één van je ouders/verzorgers telefonisch aan de verzuimcoördinator (0511-451216) doorgegeven.

Ben je langer dan een week ziek, dan verwachten we dat een ouder/verzorger contact opneemt met je coach.

Medisch verlof

Verlof voor een bezoek aan een medisch specialist (huisarts, tandarts, orthodontist, etc.) is door ouders/verzorgers aan te vragen door middel van een ingevuld aanvraagformulier te mailen aan de verzuimcoördinator (idebruine@pj.nl). Dit formulier is hiernaast te downloaden.

Verlof in het kader van LOB

Verlof in verband met oriënterend bezoek aan een instelling voor vervolgonderwijs, sollicitatiegesprek of selectieonderzoek kan door de leerling en ouders/verzorgers worden aangevraagd door middel van een ingevuld aanvraagformulier te mailen aan de verzuimcoördinator (idebruine@pj.nl). Dit formulier is hiernaast te downloaden.

Leerplicht en aanvraag vakantieverlof of bijzonder verlof

In de Leerplichtwet staat dat een leerling de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. je mag dus nooit zomaar wegblijven.

Bijzonder verlof of vakantieverlof aan leerlingen wordt, op schriftelijk verzoek van ouders, – d.m.v. een volledig ingevuld aanvraagformulier – (mogelijk en) alleen verleend door de directie. Het formulier wordt tijdig (liefst 8 weken voorafgaan aan het verlof) ingeleverd bij de verzuimcoördinator (idebruine@pj.nl). De directie toetst de aanvraag aan de wet op de leerplicht en stemt af met de leerplichtambtenaar.

Het is slechts in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk om extra en/of bijzonder verlof aan te vragen.

De wettelijke regeling is na te lezen in de leerplichtwijzer: http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/

Als er ongeoorloofd toch vakantieverlof wordt opgenomen, dan is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit verlof valt dan onder luxeverzuim.

De verzuimcoördinator op !mpulse Kollum is Irma de Bruine. Irma is iedere werkdag telefonisch te bereiken tussen 08.00 en 13.15 uur op 0511-451216 en per e-mail: idebruine@pj.nl.

Contact