Verlof en absentie

DSCF7921-15Verlof door ziekte

Als je ziek bent, willen we dit graag dezelfde dag bij voorkeur tussen 08.00 en 08.30 uur weten. De ziekmelding wordt telefonisch door één van je ouders/verzorgers telefonisch aan school doorgegeven. Ben je langer dan een week ziek, dan verwachten we dat een ouder/verzorger contact opneemt met je coach. Wanneer je op school ziek wordt en naar huis wilt, dan meld jij je af bij de verzuimcoördinator of de pedagogisch medewerker. Zodra je thuis bent, verwachten we dat een ouder/verzorger dit telefonisch bevestigt.

Leerplicht en vrijstelling van schoolbezoek

In de Leerplichtwet staat dat een leerling de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. je mag dus nooit zomaar wegblijven. Maar er zijn uitzonderingen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in onze schoolgids (te downloaden op de homepagina).

Contact