Rooster

Op !mpulse Kollum werken we met een rooster gebaseerd op eenheden van 25, 50 en 100 minuten. Hoe dit rooster er uitziet, zie je hieronder in het schema.

Het actuele lesrooster is op elk moment te bekijken via onze elektronische leeromgeving SOMtoday.

‘Tussenuren’ komen bij ons op school niet voor. Als een teamlid afwezig is, wordt de les overgenomen door een ander teamlid of wordt het lesuur omgezet in een begeleid keuzewerktijduur. Daarnaast kan het voorkomen dat er bij afwezigheid van een teamlid later op de dag wordt begonnen of dat je eerder vrij bent. Dit is altijd direct zichtbaar in SOMtoday.

Per week zijn er minimaal 5 momenten in het rooster waarop Flexuren zijn ingeroosterd. In een Flexuur wordt schoolwerk gemaakt, geleerd, gelezen, geoefend, aan projecten en vaardigheden gewerkt, vakondersteuning gevraagd, aan talentontwikkeling gedaan, aan een plusprogramma of talentprogramma gewerkt. De leerling kiest zijn eigen Flexuren.

Contact