Rooster

IMG_8973
Onze school heeft een overzichtelijk rooster met gemiddeld 28 lessen per week van 60 minuten. De eerste les begint om 08.30 en de laatste les is om 16.15 afgelopen. Dat betekent niet dat er elke dag van 08.30 tot 16.15 uur les is: soms begin je later op de ochtend en soms ben je eerder vrij. Wel verwachten we van je dat je beschikbaar bent voor schoolzaken tussen 08.30 uur en 16.15 uur.

Het actuele lesrooster is op elk moment te bekijken via onze elektronische leeromgeving SOMtoday.

Lestijden:

  1. 1 08.30-09.30
  2. 2 09.30-10.30
  3. 3 10.45-11.45
  4. 4 11.45-12.45
  5. 5 13.15-14.15
  6. 6 14.15-15.15
  7. 7 15.15-16.15

‘Tussenuren’ komen bij ons op school niet voor. Als een teamlid afwezig is, wordt de les overgenomen door een ander teamlid of wordt het lesuur omgezet in een begeleid keuzewerktijduur. Daarnaast kan het voorkomen dat er bij afwezigheid van een teamlid later op de dag wordt begonnen of dat je eerder vrij bent. Dit is altijd direct zichtbaar in SOMtoday.

Een aantal keer per jaar wordt er gewerkt met een verkort lesrooster. Lessen duren dan bijvoorbeeld 50 minuten. Zo gaan toch alle lessen door, maar heeft het team in de ochtend of middag ruimte om te vergaderen of zich bij te scholen.

Contact