Ontwikkelschool curriculum.nu

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Piter Jelles !mpulse Kollum is geselecteerd als ontwikkelschool binnen dit traject op het gebied van digitale geletterdheid.

We zijn trots en blij een ontwikkelschool te mogen zijn binnen het traject curriculum.nu. Op !mpulse Kollum denken we vanuit een ambitieus leerklimaat graag met elkaar na over hoe wij de kwaliteit van het onderwijs constant kunnen blijven verbeteren.

Ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs, werken samen in zogenaamde ontwikkelsessies. Aan elk ontwikkelteam zijn ontwikkelscholen gekoppeld. Tussen de sessies delen de teams de tussenproducten met de ontwikkelscholen voor feedback.

Als ontwikkelschool geven we feedback op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams. Zijn de ideeën haalbaar in de school? Daarnaast delen we als ontwikkelschool de ervaringen die we zelf opdoen met de ontwikkelingen in het eigen schoolcurriculum, met elkaar en met de ontwikkelteams. Ook zullen de teams feedback verzamelen van o.a. leerlingen, ouders, vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De opbrengst vormt de basis voor de actualisatie van kerndoelen en eindtermen.

Contact