Medezeggenschap

Naast een overkoepelende Medezeggenschapsraad (MR) binnen de scholengemeenschap Piter Jelles, kent !mpulse Kollum een actieve eigen deelraad bestaande uit drie rechtstreeks gekozen geledingen: personeel, leerlingen en ouders/verzorgers. De deelraad komt maximaal 8 keer per jaar bijeen en denkt mee over alle zaken die spelen binnen de school. De oudergeleding van de deelraad ontvangt input van de ouders/verzorgers die samen de klankbordgroep vormen.

Heb je vragen? Mail ons via deelraadimpulsekollum@pj.nl.

Wil jij lid worden van de MR?

Vind je medezeggenschap van belang en wil jij als leerling of als ouder meepraten en meebeslissen over zaken die spelen bij Piter Jelles? Dan is dit je kans: geef je op als kandidaat voor de MR! Wil je meer weten? Lees dan de informatie hiernaast.

Je kunt je kandidaat stellen tot en met 24 april 2018 (24.00 uur) via e-mail: MR-secretariaat@pj.nl.

De verkiezingsdata zijn op 4 en 5 juni 2018. De uitslag wordt op 6 juni 2018 bekend gemaakt.

IMG_8415

Vragen over de website?