Medezeggenschap

Naast een overkoepelende Medezeggenschapsraad (MR) binnen de scholengemeenschap Piter Jelles, kent !mpulse Kollum een actieve eigen deelraad bestaande uit drie rechtstreeks gekozen geledingen: personeel, leerlingen en ouders/verzorgers. De deelraad komt maximaal 8 keer per jaar bijeen en denkt mee over alle zaken die spelen binnen de school. De oudergeleding van de deelraad ontvangt input van de ouders/verzorgers die samen de klankbordgroep vormen.

Heb je vragen? Mail ons via deelraadimpulsekollum@pj.nl.

Contact