Dyslexie

Met alle leerlingen die een dyslexieverklaring hebben, wordt jaarlijks in een gesprek besproken en vastgelegd van welke extra faciliteiten of hulpmiddelen de leerlingen met dyslexie het komende schooljaar gebruik willen maken. Je kunt dan denken aan extra tijd voor toetsen, het maken van toetsen op een laptop of het gebruik van dyslexiesoftware.

Screening

Aan het begin van leerjaar 1 wordt een dyslexiescreening afgenomen. Doel van de screening is om in kaart te brengen welke leerlingen risicofactoren laten zien op het gebied van dyslexie. De screening bestaat uit drie onderdelen: dictee, leestekst en begrijpend lezen.

Mocht er bij een leerling sprake zijn van risicofactoren, dan neemt de pedagogisch medewerker contact op met het thuisfront om verdere actie(s) te bespreken.

IMG_0808

Omdat ik dyslexie heb, krijg ik bij toetsen altijd extra tijd.

Contact