Hulplessen

IMG_0733
Indien nodig kunnen leerlingen voor de kernvakken extra hulplessen of begeleidingslessen krijgen. Bijvoorbeeld wanneer een leerling een onvoldoende heeft gehaald of moeite heeft met een bepaald onderwerp. In deze begeleidingsuren wordt tijd en aandacht besteed aan bepaalde – lastige – onderwerpen en geeft de docent de leerlingen extra uitleg op maat.

Sinds ik bij de hulplessen Nederlands geholpen word bij het lezen van teksten, haal ik voor al mijn vakken veel betere cijfers!

Vragen over de website?