Vakwerktijd en ondersteuning kernvakken

Vakwerktijd

Als het nodig is, kun je voor alle vakken extra begeleidingslessen of verdiepingslessen krijgen. Deze begeleidingslessen  of verdiepingslessen noemen we de vakwerktijd en deze worden tweemaal per week aangeboden.

Onder begeleiding van de vakdocent kun je dan werken aan het vak, vragen stellen en de docent om extra uitleg of stof vragen.

In deze vakwerktijd wordt ook tijd en aandacht besteed aan specifieke, vaak lastige onderwerpen en geeft de docent jou extra uitleg of verdieping op maat.

Sinds ik bij de vakwerktijd extra geholpen word, snap ik de stof veel beter en haal ik veel hogere cijfers!

Ondersteuning kernvakken

In het voortgezet onderwijs moet je aan steeds hogere eisen voldoen met betrekking tot de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde (rekenen). Voordat je eindexamen mag doen, zul je de verplichte centrale rekentoets moeten hebben afgerond. Taal speelt een belangrijke rol bij alle vakken, ook de eindexamens bestaan grotendeels uit teksten.

Als dat nodig is, kun je tijdens Keuzewerktijd extra begeleiding krijgen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde (rekenen). Die begeleiding is specifiek op jou afgestemd en krijg je van 1 van onze specialisten. We gebruiken daarvoor het programma Learnbeat, waar je op school, maar ook zelf thuis mee aan de slag kan.

Door het vele oefenen met Learnbeat, begrijp ik teksten nu veel beter!

 

 

Contact