Sterk Techniekonderwijs (STO)

Sinds een aantal jaar wordt er extra geïnvesteerd vanuit de overheid in techniekonderwijs op het vmbo. Er is geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Landelijk is er een ondersteuningsteam voor Sterk Techniekonderwijs (STO), welke scholen en regio’s ondersteunt bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen.

!mpulse Kollum is betrokken bij de regio Noordoost Fryslân met STO-NOF.

Meer informatie over OVO Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) en STO vind je op de website van OSG Piter Jelles: Sterk Techniekonderwijs (STO) – Piter Jelles.

Meer informatie over STO-NOF is te vinden op de website van Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (sterktechniekonderwijs-nof.nl).

Contact