Werken bij !mpulse Kollum

!mpulse Kollum wil met uniek en eigentijds onderwijs laten zien dat je een vmbo-t, havo- of vwo-diploma kunt halen met méér waarde. We zijn een kleine school met een veilig en verbindend leerklimaat. De principes van het ‘herstelrecht’ liggen bij ons aan de basis van de omgang met elkaar. De leerling ontwikkeld zijn of haar talenten, vaardigheden en creativiteit. Het is onze ambitie om iedere leerling uit te dagen in die talenten, daar bieden we de ruimte voor. Gepersonaliseerd actief leren en gedifferentieerd onderwijs zijn hierbij kernbegrippen. Dit alles doen we in een veilig, verbindend en ambitieus leerklimaat.

Bij !mpulse Kollum verstaan we onder een ambitieus leerklimaat een klimaat waarbinnen de schoolleiding, teamleden, leerlingen en ouders/verzorgers continu samen nadenken over hoe zij de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. En dat ze een grote bereidheid hebben om zich verder te ontwikkelen en met vernieuwingen aan de slag te gaan. Met als uiteindelijke doel: nog beter onderwijs.

Vacatures !mpulse Kollum

!mpulse Kollum is een school van openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles werkt samen met zes andere scholengemeenschappen op het gebied van o.a. werving & selectie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl . Klik op de onderstaande link voor een overzicht van de vacatures van Piter Jelles.

Toekomstbestendig onderwijs

In ons eigentijds en toekomstbestendig onderwijs wordt opbrengstgericht gewerkt. Het is daarbij van belang dat we hoogwaardige, contextrijke lessen aanbieden waarbinnen een vaste basis wordt gelegd aan kennis en vaardigheden, waarmee onze leerlingen vakoverstijgend leren denken en werken. Ons curriculum biedt onze leerlingen kennis en 21-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen door hun creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten, met hun eigen mogelijkheden en interesses als leidraad.

Herstelrecht ligt bij !mpulse Kollum aan de basis van de omgang met elkaar. Daarbinnen kan eenieder zich volop als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van identiteit, creativiteit en gezonde leefstijl. Ouders/verzorgers zijn onze partners met een gemeenschappelijk doel. Voor alle betrokkenen is open en transparante communicatie belangrijk.

Vragen over de website?