Werken bij !mpulse Kollum

Een opleiding voor jouw toekomst!

We zijn een kleine, veilige en leuke school waar iedereen je kent en je de persoonlijke aandacht krijgt die je verdient. Op !mpulse Kollum ben je echt onderdeel van de school omdat we hier op een vriendelijke, gelijkwaardige en open manier met elkaar omgaan. Samen maken we de school. Dat vinden we erg belangrijk omdat je zo met plezier naar school gaat en goede resultaten behaalt. Je ontdekt op een leuke en bijzondere manier wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Je krijgt volop de kans om jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen, met daarbij veel aandacht voor eigentijdse kennis en vaardigheden. Zo heb je een opleiding voor jouw wereld van vandaag en morgen.

Op !mpulse Kollum werken we vanuit een ambitieus leerklimaat waarbinnen de schoolleiding, teamleden, leerlingen en ouders/verzorgers continu samen nadenken over hoe zij de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. Ook hebben ze een grote bereidheid om zich verder te ontwikkelen en met vernieuwingen aan de slag te gaan. Met als uiteindelijke doel: nog beter onderwijs.

Vacatures !mpulse Kollum

!mpulse Kollum is een school van openbare scholengemeenschap Piter Jelles. Piter Jelles werkt samen met zes andere scholengemeenschappen op het gebied van o.a. werving & selectie. De vacatures van deze zeven scholengemeenschappen zijn ondergebracht op de website www.pompebled.nl . Klik op de onderstaande link voor een overzicht van de vacatures van Piter Jelles.

 

Contact